Print E-mail

Handelsbetingelser

Springbilletter

En springbillet giver ret til undervisning og et faldskærmsspring af en given type i Faldskærmsklubben.dk.

Gavekort

Et gavekort kan anvendes som hel eller delvis betaling af solospring eller tandemspring i Faldskærmsklubben.dk. 

Fortrydelsesret

Der er IKKE fortrydelsesret på salg af springbilletter, jf. forbrugeraftalelovens §9 og §17. 
Hvis du køber en springbillet til en anden end dig selv skal du derfor være rimelig sikker på at vedkommende vil foretage et faldskærmsspring. Se mulighederne for ændringer herunder.

Køb af gavekort kan fortrydes i op til 14 dage efter købet. Restværdien på et elektronisk udstedt gavekort - købt via Fritfald.DK - kan udbetales op til 1 år efter udløbsdato.

Ændringer

1. Springbilletter og gavekort kan overdrages til en anden person end den billetten er udstedt til, hvis den oprindelige springer ikke kan eller vil springe.

2. Springbilletter kan ændres til en anden type spring end den er udstedt til. Dvs. fra tandemspring til solospring og omvendt. Differencen hhv. refunderes eller skal indbetales.

Springbilletten skal i begge tilfælde indsendes til klubbens kasserer så der kan udstedes en ny springbillet.

Gyldighed

Springbilletter er gyldige i 2 år fra udstedelsesdatoen, men vi anbefaler at springet foretages hurtigst muligt.

Imellem 2 og 3 år fra udstedelsesdatoen fastholder springbilletter deres værdi, men kan kun indløses mod at betale en eventuel prisstigning i perioden.

Gavekort er gyldige i 3 år fra udstedelsesdatoen.

Priser

Der pålægges ikke moms på springbilletter og gavekort, jf. momslovens §13 stk 5.

Reklamationsret

Reklamationer af enhver art skal rettes til klubbens formand på formand@faldskaermsklubben.dk.

Sprog

Al undervisning i Faldskærmsklubben.dk foregår på dansk.

Vejr

Faldskærmsspring er afhængig af vejret og i tilfælde af dårligt vejr kan der forekomme både forsinkelser og aflysninger.

Forbehold

Køb af en springbillet eller et gavekort er ikke en garanti for at man kan springe faldskærm. Hvis klubbens instruktører vurderer at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for en given person at springe faldskærm, så vil vedkommende ikke få lov at springe. Afhængig af omstændighederne kan der i et sådant tilfælde foretages en tilbagebetaling en del af beløbet.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Vilkår ved abonnementsbetalinger

 

Generelt

Ved oprettelse af abonnementsaftale gives der tilladelse til at FRITFALD.DK løbende kan trække forbrug i forbindelse med faldskærmsaktivitet. Et almindeligt køb hos FRITFALD.DK inkluderer IKKE en abonnementsaftale af nogen art. Dette er en service vi tilbyder tilbagevendende medlemmer af Faldskærmsklubben.DK og/eller Dansk Faldskærms Union.

 

Sikkerhed

FRITFALD.DK er på intet tidspunkt i kontakt med de afgivne kortoplysninger. Disse registreres kun hos vores betalingsudbyder. Ved træk anmoder FRITFALD.DK betalingsudbyder om at trække beløb på den givne abonnementsaftale.

Forbrug registreres via udleveret RFID-enhed (armbånd, plastickort eller chip). Hvis det ønskes, kan der knyttes en pinkode til RFID-enheden så den kun kan anvendes ved korrekt afgivet kode.

Forbrug kan løbende ses via skærme opsat i hangaren på Lolland-Falster Airport.

En RFID-enhed kan til enhver tid spærres ved henvendelse til stævneleder og/eller webmaster (info@fritfald.dk).

 

Kriterier for træk på kort

FRITFALD.DK opkræver bagudrettet forbrug i forbindelse med faldskærmsaktivitet på Lolland-Falster Airport. Forbrug dækker over spring, grejleje, grejkøb, faldskærmspakninger, faldskærmsarrangementer og forplejning (mad og drikke). Abonnementskøb foretages jf. gældende prisliste. Forbruget registreres i FRITFALD.DK's JumpStation-system og afregnes hver torsdag i ulige uger. Ved særlige arrangementer, hvor en afregningsdato passeres, kan FRITFALD.DK vælge at udsætte træk med henblik på at inkludere forbrug for hele arrangementets varighed. Et træk gennemføres på kortet såfremt forbruget er større end DKK 50,- eller hvis forbruget er større end DKK 0,- og der ikke har været foretaget et træk i mere end 3 måneder fra seneste forbrug.

Et træk gennemføres kun hvis der ikke er gjort indsigelse fra korthaver til FRITFALD.DK mod den elektronisk fremsendte faktura inden 3 dage.

 

Faktura

Hver mandag i ulige uger fremsendes elektronisk faktura via den emailadresse abonnementet blev registreret med. Det er muligt at gøre indsigelse mod den fremsendte faktura i 3 dage hvorefter beløbet trækkes.

 

Ansvar- og hæftelsesforhold

Abonnementstageren hæfter kun for eget forbrug. Ved fejl eller uautoriseret forbrug dækkes beløbet af FRITFALD.DK. Hvis der gøres indsigelse mod en faktura inden den trækkes, vil træk blive udsat indtil sagen er afgjort.

Såfremt et træk uberettiget afvises, vil abonnementstager blive kontaktet af FRITFALD.DK med henblik på at finde en alternativ betalingsmåde. Indgås der ikke en aftale vil FRITFALD.DK forsøge at inddrive beløbet.

 

Fornyelse og sletning

En abonnementsaftale kan til enhver tid ophæves ved at kontakte FRITFALD.DK (info@fritfald.dk). Hvis abonnementstagers kort udskiftes, skal der foretages ny registrering af abonnementsaftale.

 

Handelsbetingelser MobilePay Dankort Visa Visa Electron Mastercard